Tjenester

Tjenester tjenester tjenester

Tjenester

Grafisk design

 

For deg som kunde vet vi viktigheten av å bli oppfattet som en seriøs og profesjonell aktør i markedet. Vi snakker da om en profil/utforming som brukes på all din kommunikasjon mot ditt marked.

 

Enten det gjelder visittkort, salgsmateriell, brosjyrer eller annonser vil dette inneholde en profil som gir en gjenkjennelseseffekt og et inntrykk av en seriøs og profesjonell aktør.

 

Dette kan vi hjelpe deg med. For deg som ikke har en firmaprofil kan vi utforme den i samarbeid med deg som kunde. Denne lagres sammen med firmaets logo og bildemateriell og benyttes i alt du måtte ønske av markedsmateriell.

 

Som produsent av trykksaker, har vi erfart mange bedrifter som ikke har tilstrekkelig oversikt over hvem som kjøper inn, hvor de kjøper og hvordan.

 

Som en følge av dette bruker man mange forskjellige grafiske leverandører. Konvolutter, brevark og visittkort kjøpes et sted, brosjyrer et annet og messemateriell et tredje sted.

 

Allprofil er en totalleverandør av alt grafisk materiell – nå også arbeidsklær profilert med logo.

Bildeeksempel av grafisk design - Allprofil AS - Trykksaker - Profilering - Klær - Digital skilting - Tjenester - Kontakt

Variable data / adressering

 

Variable data gir deg muligheten til å gjøre hver trykksak individuell.

 

Med en excel- eller databasefil fletter vi inn dine data som adresser, beløp, kontonummer, kidnummer eller EAN-koder. Bilder kan også være variable.

 

Eksempler:

Medlemskontingenter

Faktura

Salgsbrev

Andelsbrev

 

 

Ved store opplag trykkes det gjerne i offset først og deretter tiltrykkes det variable i digitaltrykk i sort. Innbydelser/Postkort med adressering og utsendelse.

 

Med en excelfil fra kunden med navn og adresse, printer vi adressene samtidig som vi trykker kortene.

Pakking og distribusjon

 

Denne tjenesten gjør vårt tilbud komplett, og er for noen av våre kunder en praktisk og rasjonell løsning.

 

Når ditt trykte materiell er ferdig produsert er neste steg distribusjon. Vi kan også hjelpe deg med pakking og distribusjon til mottakere.

 

Kontakt oss i dag for en hyggelig og uforpliktende samtale!